Apec reward | แลกสินค้าได้หลากหลายชนิด
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

ปืนอัดแก๊ส ARMY R17 สีดำ

จากใช้แสตมป์ 73 ดวง แลกสแตมป์ได้เพียง 70 ดวงเท่านั้น
แลกสินค้า

รายละเอียดสินค้า ปืนอัดแก๊ส ARMY R17 สีดำ

  • ปืนอัดแก๊ส ARMY R17 สีดำ
  • ปรับ Hop-Up สไลด์โลหะ ยิงลายร่องลึก ฟลูมาร์คกิ้ง
  • โครงปืนไนลอน เหมาะสมกับราคาเนื้องานเนียน

ราคา 2800 บาท

https://www.lazada.co.th/products/army-r17-i245361704-s377644427.html?search=1