Apec reward | แลกสินค้าได้หลากหลายชนิด

กติกาการสะสมคะแนน

* สมัครใหม่ = สแตมป์ 5 ดวง
* แนะนำเพื่อน 1 คน = สแตมป์ 5 ดวง (ยอดฝาก 2,000บาท ขึ้นไป)
* แนะนำเพื่อน 1 คน = สแตมป์ 2 ดวง (ยอดฝาก 1,000บาท ขึ้นไป)
* Turnover 7,500 – 120,000 บาท = สแตมป์ 5 ดวง
* Turnover 120,001 – 600,000 บาท = สแตมป์ 10 ดวง
* Turnover 600,001 – 1,200,000 บาท = สแตมป์ 15 ดวง
* Turnover 1,200,001 – 6,000,000 บาท = สแตมป์ 20 ดวง
* Turnover 6,000,001 บาท ขี้นไป = สแตมป์ 25 ดวง
* หากสมาชิกไม่ Active เกิน 60 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ใดๆ
* โดย สแตมป์ 5 ดวง = สินค้ามูลค่า 200 บาท
* สะสมคะแนนได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยสมาชิกสามารถติดต่อขอแลกแต้มภายใน 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ

* คำนวนยอด Turnover เดือนต่อเดือน
* หากทีมงานตรวจสอบพบว่าสมาชิกมีการเดิมพันทั้ง 2 ฝั่งเพื่อหวังทำยอด Turnover ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแจกแต้ม
* ยอด Turnover จะคิดให้ในราคาตั้งแต่ -0.80 ถึง 0.80 ขึ้นไป
* ยอด Turnover สะสมใน 1 เดือนเท่านั้น
* การติดสินของทีมงานถือเป็นทีสิ้นสุด

การจัดส่งของรางวัล

* APAC-Reward.com จะจัดส่งข้อมูลการแลกของรางวัล ให้กับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายต่างๆ เพื่อส่งสินค้าให้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ โดยท่านจะได้รับของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ
* APAC-Reward.com ขอสงวนสิทธิ์ สินค้าที่จัดส่งไปแล้ว ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณีใดๆ